Post Tagged with: "panggih"

PANGGIH PENGANTIN GAGRAG NGAYOGYAKARTA

1.PISANG SANGGAN Panggihing risang temanten nimas…….. lan dhimas ………… kapurwakan pasrah pisang sanggan, sanggan panebus inggih sinebat sanggan pamethuk panebusing pengantin putri. Wus tinata arsa lumaksana kang mar...

Message Us on WhatsApp